Plantengroei optimaliseren

Wat houdt de opdracht ''Plantengroei optimaliseren'' in?

Bij de opdracht ''Plantengroei optimaliseren'' was het de bedoeling dat je ging uitzoeken wat de invloed was van verschillende stressfactoren op plantenteelt. Wij moesten vooral werken met basilicum planten. Daar moest je dan een onderzoek en een adviesrapport over schrijven.

Het vooronderzoek

bij het vooronderzoek was het de bedoeling dat we moesten uitzoeken welke verschillende  stressfactoren er allemaal zijn voor een plant en wat voor invloed ze hebben op een plant, ook moest we uitzoeken wat verschillende kleuren licht voor invloed hebben op de groei van een plant.

Toen we dat hadden uitgezocht konden we kiezen uit zes verschillende omstandigheden die verschillende stressfactoren met zich mee brengen. We hadden gekozen voor de opdracht ''telen in de Woestijn'' waar het de bedoeling was dat we telen in de woestijn mogelijk moesten maken aan de hand van een idee, hiermee moest je dus ook rekening houden met de verschillende stressfactoren die zich in de woestijn bevinden. Ik was uiteindelijk met het idee gekomen om blauw en roodlicht via de onderkant van de plant toe te voegen.

De hypothese

Ik dacht dat dit idee ervoor zou zorgen dat de plant grotere en langere stengels zou krijgen. Dit zou dan weer handig zijn voor de plant omdat hij dan meer water in de woestijn op zou kunnen vangen en dan grotere overlevingskans zou krijgen.

Plan van aanpak

Om dit idee uit te voeren hadden we bedacht dat we de zijkanten van de potjes zouden uitknippen en om vervolgens de plant op zijn zij te leggen zodat het licht op de wortels van de plant zou schijnen.

Het proces 

Eerst begonnen we met het vooronderzoek wat u hierboven kan zien, vervolgens toen we dat allemaal hadden uitgezocht begonnen we aan het ideeën tabel. Daar hadden we een paar mooie ideeën van gehaald zoals het idee waar we een plant in een ijskast zouden doen om te kijken wat dat op zou leveren, maar uiteindelijk hadden we toch besloten om het idee te gebruiken waar we licht aan de onderkant van de plant zouden toevoegen. Toen begonnen we aan de hypothese en begonnen we na te denken wat er dan zou gebeuren. toen we dat allemaal af hadden gemaakt gingen we het ''plan van aanpak'' uitvoeren op onze planten, toen hadden we in Excel bij gehouden hoeveel de planten elke dag groeide. 

Het product

Uiteindelijk bleek het dat de meesten van onze plantjes het niet hadden gehaald. Dit kwam omdat het licht op de onderkant van de plant werd toegevoegd en niet op de bovenkant, waardoor er geen fotosynthese reactiecentra meer kon worden gevormd dit zorgde er weer voor dat de plant dood ging. Vervolgens hadden we een onderzoek en adviesrapport geschreven over de resultaten van ons project en dat was ons uiteindelijke product.

Reflectie 

Deze periode had ik een goede werkhouding en veel inzet, ook had ik een een goed idee maar ik had het niet goed uitgevoerd. Van daar dat ik de volgende periode wil gaan werken aan het uitvoeren van mijn idee.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb